Yeni Sitemiz

Hizmet Sözleşmesi

HMS OTEL PROGRAMI HİZMET SÖZLEŞMESİ

 

Madde 1 – GİRİŞ

İşbu sözleşme; TASARIM REHBERİ ile MÜŞTERİ arasında elektronik ortamda onay verilerek veya tarafların e-imza ya da ıslak imza ile akdedilmesi üzerine yürürlüğe girecektir.

Madde 2 – TARAFLAR

Bir tarafta Tasarım Rehberi ile diğer taraftan

(ADRES)………….

adresinde mukim  (FİRMA ADI) ……………………………………………

(Kısaca MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda tam bir anlaşmaya varılmıştır.

 

Madde 3 – KONU

İşbu sözleşme MÜŞTERİ ’in Otelde kullanacağı HMS Otel Programının Tasarım Rehberi tarafından sağlanması hizmetini kapsamaktadır.

 

Madde 4 – MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.2 MÜŞTERİ, web tabanlı yazılımının veri girişlerini düzenli olarak verilerin girilmesi ve kontrol etmekle yükümlüdür.

4.3 MÜŞTERİ, Tasarım Rehberi tarafından üretilen yazılımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif hakkının Tasarım Rehberi ’a ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder.

4.4 MÜŞTERİ, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, Tasarım Rehberi hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

4.5 MÜŞTERİ sözleşmesinin devam edebilmesi için yıllık hizmet bedelini ödemekle yükümlüdür.

 

Madde 5 – TASARIM REHBERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1 Tasarım Rehberi, MÜŞTERİ ’in otel için ihtiyaç duyduğu yazılımı sağlamakla yükümlüdür.

5.2 Tasarım Rehberi, MÜŞTERİ ’ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek hataları ve sorunları zamanlaması ve şartları kendi inisiyatifinde olmak üzere, yazılımları oluşturan program ve dokümanlarda, hata düzeltme, geliştirme yapma, günün şartlarına uyarlama, kanuni değişikliklerle uyumlu hale getirme amaçlı güncellemeler ve değişiklikler yapabilir.

5.3 Tasarım Rehberi, MÜŞTERİ ‘ye sunmuş olduğu sistemi sürekli güncelleyerek, yıllık güncelleme ücreti dışında ilave ücret talep etmeyeceğini beyan eder.

5.4 Tasarım Rehberi, MÜŞTERİ tarafından talep edilen ek işlemler (Programda gerektiren düzeltmeler ve eklentiler) için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edeceğini beyan eder.

5.5 Tasarım Rehberi, MÜŞTERİ tarafından talep Site içeriğinde kullanılmak üzere teslim ettiği bilgileriin ve yazıların telif hakkının MÜŞTERİ ’e ait olduğunu, bu bilgilerin hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder

5.6  Tasarım Rehberi haklı bir gerekçe ve/veya sektör ile ilgili kanuni bir engel bulunması, kanunun tanımış olduğu mücbir sebepler, işbu sözleşme maddeleri aykırı davranılması halinde herhangi bir Üyenin sözleşmesini askıya alma, durdurma, iptal etme hakkına haizdir.

5.7 Tasarım Rehberi, müşterinin’nin ismini ve logosunu kullanarak referanslar adı altında pazarlama işlemi yapabilir

 

Madde 6 – HİZMET SÜRESİ VE BEDELİ

6.1 İşbu sözleşme ile taahhüt edilen hizmetin süresi 1(bir) yıl olarak belirlenmiştir, süre bitiminde her iki tarafın mutabakatı sonucu hizmet süresi ücreti mukabilinde uzatılabilir.

6.2 Hizmet bedeli Tasarım Rehberi tarafından ….TL(Türk Lirası) olarak belirlenmiştir.

6.4 Hizmet Bedeli’nin …’TL si iş başlangıcında, kalan 0 TL  ’si  teslimat sürecinin bitiminde MÜŞTERİ tarafından Tasarım Rehberi‘e ödenecektir.

6.5 Yıllık Hizmet Bedeli  …TL  dir. İlk yıl sürecinin bitiminde MÜŞTERİ tarafından Tasarım Rehberi‘e ödenecektir.

6.6 Ödemelerin yapılmaması durumunda, Tasarım Rehberi taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak veya iptal etmek hakkına sahiptir.

 

Madde 7 – YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İs bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde DENİZLİ

Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6(altı) maddeden ve 2(iki) sayfadan oluşan işbu sözleşme ../../…. Tarihinde 2(iki) nüsha olarak

düzenlenmiştir.

Şimdi arayın 0 850 885-0007 otelinize uygun en iyi fırsatı kaçırmayın!

Aradığınız tüm özellikler ve daha fazlası Hotel Management System'de.

Mesaj Gönder

GÜNCEL SİTEMİZ DEĞİŞMİŞTİR.

Yeni Site Adresimiz : www.hmsotel.com